علت جمع خواندن نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشاء
shadow

علت جمع خواندن نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشاء

سؤال چرا شیعیان برخلاف سنت رسولخدا(ص) نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با هم جمع می خوانند؟ پاسخ: رسولخدا(ص) گاهی نمازها را جمع و گاهی به تفرق (با فاصله زیاد) می خواندند. در کتاب …