آیا شیعه برای مقاصد سیـاسی، از زمان صفویّه به وجود آمد؟
shadow

آیا شیعه برای مقاصد سیـاسی، از زمان صفویّه به وجود آمد؟

آیا شیعه برای مقاصد سیـاسی ، از زمان صفویّه به وجود آمد؟ پاسخ از زبان “سلطان الواعظین شیرازی” و امّا اینکه گفته می‌شود : مذهب شیعه مذهبی است سیاسی و ایرانیان مجوس از روی …

ادامه نسل پیامبر(ص) از دختر ایشان با چه دلیلی؟
shadow

ادامه نسل پیامبر(ص) از دختر ایشان با چه دلیلی؟

سؤال: با چه دلیلی می گویید که نسل پیامبر(ص) از دختر وی ادامه پیدا می کند در حالی که نسل هر فردی از طرف پسر ادامه می یابد؟ پاسخ: اولاً، علمای أهل سنت از خلیفه دوم نقل کرده اند که …

علت جمع خواندن نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشاء
shadow

علت جمع خواندن نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشاء

سؤال چرا شیعیان برخلاف سنت رسولخدا(ص) نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با هم جمع می خوانند؟ پاسخ: رسولخدا(ص) گاهی نمازها را جمع و گاهی به تفرق (با فاصله زیاد) می خواندند. در کتاب …